Ajankohtaista

 

~Tulevia tapahtumia~

Hanke on päättynyt joulukuussa 2013. Kiitos kaikille koulutettavina olleille ja yhteistyökumppaneille!

Marraskuu 2013: Innostu yrittäjyydestä! Yrittäjäksi yliopistosta-hankkeen juhlaseminaari 21.11.

           ►tilaisuuden visualisoi Linda Saukko-Rauta: https://www.dropbox.com/sh/o21sz0lwchtv65z/Zui-oiBdQ9

Maalis-toukokuu 2013: Yrittäjyystarinoita-koulutus

► Maaliskuussa 2013 alkaa Yrittäjyystarinoita-kurssi, jossa pohditaan oman osaamisen hyödyntämistä erityisesti yliopiston ulkopuolella. Teemoina kurssilla ovat mm. mitä yrittäjyys tarkoittaa, osaamisen tuotteistaminen sekä osaamisen markkinointi. Kurssi tarjoaa myös mahdollisuuden kuulla yrittäjätarinoita. Eri alojen yrittäjät kertoavat siitä, miten ja miksi minusta tuli yrittäjä ja mitä yrittäjyys on käytännössä. Ihmistieteiden tohtorikoulutettavien kannalta erityisen kiinnostavia yrittäjyystarinoita on esimerkiksi Humap Oy:n Vesa Purokurun tarina: Mitä kansainvälistyminen, kasvu, osaaminen ja luovuus tarkoittavat yrittäjälle?

Lue lisää kurssin ohjelmasta, yrittäjätarinaluennoista sekä ilmoittaudu kurssille Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=146908. Koulutustilaisuus järjestetään yhteistyössä yliopiston työelämäpalveluiden, humanistisen tiedekunnan ja IRPaK-hankkeen kanssa.

►Maaliskuussa 2013 alkaa Oma osaaminen hyödyksi -kurssi. Kurssi on tarkoitettu JY:n ja JAMK:in henkilökunnalle sekä JY:n jatko-opiskelijoille. Luvassa taatusti mielenkiintoista ja hyödyllistä workshop-työskentelyä. Lisää Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/course/teacher/ope_kurssit.jsp?course=149368.

►Maaliskuussa 2013 asiantuntija-TET-vierailu sanomalehti Keskisuomalaiselle. Ilmoittautuminen: https://korppi.jyu.fi/kotka/course/teacher/ope_kurssit.jsp?course=135753.

Tammikuu 2013: hankkeen projektipäällikkö vaihtuu!

►Yrittäjäksi Yliopistosta -ESR-hankkeen projektipäällikkö vaihtuu. Heli Niskanen siirtyy 1.1.2013 alkaen JY:n humanistisen tiedekunnan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen amanuenssiksi, ja projektipäällikkönä aloittaa 1.1.2013 FL Tiina Koivulahti. Heli Niskanen kiittää kuluneesta kahdesta vuodesta kaikkia hankkeen koulutettavia, kouluttajia sekä yhteistyökumppaneita - hankkeen parissa työskentely on ollut äärimmäisen antoisaa!

 

~Menneitä tapahtumia~

 

Marras-joulukuu 2012: kolmas YY-koulutusryhmä haussa 7.11-7.12.2012!

► Oletko ikinä miettinyt, kuinka moni taho voisi olla kiinnostunut tiedoistasi, taidoistasi ja osaamisestasi – ja valmis maksamaan siitä? Kiinnostaako oman osaamisen soveltaminen ja hyödyntäminen myös yliopiston ulkopuolella? Tai ehkä päätyösi on yliopiston seinien sisällä, mutta haluaisit laajentaa ja monipuolistaa työkenttääsi? Nyt on tarjolla koulutusta oman osaamisen hyödyntämisen tueksi!

Nyt on tarjolla koulutusta oman osaamisen hyödyntämisen tueksi ihmistieteiden eli humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, kasvatustieteiden sekä liikuntatieteellisen tiedekuntien tohtorikoulutettaville ja tohtoroituneille henkilöille.

Yrittäjäksi yliopistosta -hankkeessa järjestettiin vuosina 2010-2012 kaksi oman osaamisen tunnistamiseen, soveltamiseen ja hyödyntämiseen pureutuvaa koulutusjaksoa, joihin molempiin osallistui 10-15 tohtorikoulutettavaa / tohtoria. Hakemuksia ryhmiin tuli runsaasti, ja koulutus on herättänyt koko ajan yhä enemmän kiinnostusta.

Kysynnän vuoksi hanke järjestää vielä kolmannen koulutusjakson, joka toteutetaan aiemmasta poiketen hieman ”kevyemmin” yhden lukukauden mittaisena koulutuksena. Tule siis pohtimaan miten voit luoda itselleen laajasti mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja työtulevaisuuteen! Koulutuksen aikana tapaat myös aiempien koulutusjaksojen osallistujia.

Lisätietoja löytyy hakuilmoituksesta. Lähetä hakemuksesi viimeistään 7.12.2012 projektipäällikkö Heli Niskaselle, joka myös vastaa hankkeen koulutusta koskeviin kysymyksiin. Koulutuksesta saa opintopisteitä jatko-opintoihin (vähintään 5 op, opintopistemäärä tarkentuu riippuen osallistujien aktiivisuudesta koulutuksessa).

Tervetuloa osallistumaan sekä avartamaan omia taitoja ja tulevaisuudennäkymiä!

 

Lukuvuoden 2012-2013 koulutustilaisuuksien ilmoittautuminen on avattu

► Lukuvuonna 2012-2013 YY-hanke järjestää ainakin kaksi koulutuskokonaisuutta, jotka ovat avoimia kaikille Jyväskylän yliopiston humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, kasvatustieteellisen ja liikunta- ja terveystieteiden tiedekuntien tohtorikoulutettaville ja jo tohtoroituneille henkilöille:

► Kurssi Sosiaalinen media ja oman osaamisen markkinointi: verkkokurssi, jossa käsitellään oman asiantuntijaosaamisen tunnetuksi tekemistä ja markkinointia; sosiaalisen median palveluita, niiden vertailua ja valintaa eri tarkoituksiin; etiikkaa ja tekijänoikeuksia sosiaalisessa mediassa sekä sosiaalista mediaa verkostoitumisen välineenä. Kurssin opettajana toimii yliopistonopettaja Tanja Välisalo. Kurssi suoritetaan 1.10-30.11.2012 välisenä aikana. Lisätietoja erillisestä tiedostosta ja humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta. Kurssille ilmoittaudutaan Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=135740.

► Kurssi Asiantuntijan urapolkuja yliopiston ulkopuolella: lukuvuoden 2012–2013 aikana järjestetään erilaisia tilaisuuksia, joissa on tarkoitus tutustua erilaisiin tohtorin urapolkuihin sekä yrityksiin tai organisaatioihin, jotka hyödyntävät tutkija/asiantuntijaosaamista eri tavoin.  Tervetuloa kehittämään työelämätietouttasi, verkostojasi ja työelämäyhteyksiäsi sekä tutustumaan yrittäjyyteen! Voit osallistua niin moneen tilaisuuteen kuin halua sen mukaan, mistä olet kiinnostunut oppimaan lisää. Tutustuminen toteutuu joko vierailulla kohteessa tai yliopistolla järjestettynä luento/keskustelutilaisuutena. Käy katsomassa koulutuksen esite ja ilmoittaudu Korpissa (https://korppi.jyu.fi/kotka/course/teacher/ope_kurssit.jsp?course=135753) opintojaksolle. Vastaa ilmoittautumisen yhteydessä kyselyyn, jossa kerrot mihin tilaisuuksiin haluaisit osallistua. Kun tarpeeksi kiinnostuksensa ilmoittaneita löytyy, sovimme kunkin tilaisuuden ajankohdan. Toiveita ja vinkkejä vierailukohteista otetaan vastaan - lähetä niitä projektipäällikölle!

► Lisäksi hanke järjestää yhdessä KOHINA-hankkeen kanssa henkilöstökoulutuskurssin ”Oma osaaminen hyödyksi” (24.10.-28.11.2012). Kurssi on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulun henkilöstölle. Kurssi sisältää aloitusseminaarin lisäksi 3 workshop-tapaamista, joissa pohditaan omaa osaamista ja sen tuotteistamista. Kouluttajana kurssilla toimii Mikko Kalliola Aava & Bangista. Lisätietoja kurssista Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/course/teacher/ope_kurssit.jsp?course=142044.

► Projektipäällikkö on myös  mukana järjestämässä Palvelusuunnittelu ja -konseptointi -kurssia, joka on osa Jyväskylän yliopiston Työelämäpalveluiden koordinoimaa työelämäopintojen kokonaisuutta ja jonka järjestämisestä vastaa IRPaK-hanke.  Kurssi on avoin yliopiston kaikkien tiedekuntien tohtorikoulutettaville ja jo tohtoroituneille henkilöille. Korpissa kurssi löytyy koodilla URAA003 Palvelusuunnittelu ja -konseptointi https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=135105.

Tervetuloa koulutuksiin!

 

YY-hanke esittäytyy syksyllä Peda-Forum-päivillä ja Yrittäjyyskasvatuspäivillä

►YY-hankkeen alustusesitys hyväksyttiin osaksi Aalto-yliopistossa 21.-22.8.2012 järjestettävien Peda-Forum-päivien ohjelmaa. Työpajan Opiskelijasta tulevaisuuden asiantuntijaksi. Työelämä muuttuu – muuttuuko koulutus? Missä visio? keskustelu oli vilkasta, ja osallistujat Suomen eri korkeakouluista ja muista niihin tiiviisti kytkeytyvistä tahoista pohtivat yhdessä tohtorikoulutukseen kohdistuvia työelämähaasteita. Kiitoksia kaikille työpajaan osallistuneille!

► YY-hanke esittäytyy myös Yrittäjyyskasvatuspäivillä, jotka järjestetään Tampereen yliopistolla 4.-5.10.2012. Myös Tampereella on siis mahdollisuus tulla tutustumaan hankkeeseen ja kysymään lisää toiminnastamme projektipäälliköltä.

 

Elokuu 2012: toisen koulutusryhmän neljäs lähijakso 16.-18.8.2012

►Toisen YY-koulutusryhmän neljäs lähijakso alkoi Jyväskylän yliopiston kampusalueella ensimmäisen ja toisen koulutusryhmän jäsenten yhteisellä palaverilla, jonka jälkeen toinen koulutusryhmä suuntasi Majatalo Morvaan jatkamaan lähijaksoa. Kolmen päivän aikana paikalle tuli odotettuja ja yllättäviä vieraita sekä käytiin syvällisiä pohdintoja osuuskunnasta, tuotteistamisesta sekä markkinoinnista. Jännitystä lähijakson viime metreille toi pihalta löytynyt kyykäärme! Ryhmän tapaamiset jatkuvat tiuhaan tahtiin elo- ja syyskuussa.

Toukokuu 2012: Mnna Ruckenstein luennoi!

►Unohda innovointi - keskity arvonluontiin! Tämä on FT, kulttuuriantropologi Minna Ruckensteinin luennon teema 15.5.2012 klo 13-15 (sali Ag Gamma). Ruckenstein puhuu innovaatioantropologiasta, joka on uusi avaus kaikille soveltavan tutkimuksen ja asiantuntijaosaamisen hyödyntäjille.  Miten perinteinen tuote- ja teknologiakeskeinen innovaatiotoiminta väistyvät ja tilalle nousevat arvon luomisen ja sosiaalisen arvon tematiikat? Tilaisuuden yhteydessä ideakioski on parkkeerattu luentosalin lähettyville n. klo 12-16. Kärryltä saat lisätietoa oman palvelu- tai tuoteidean rahoitus- ja kaupallistamismahdollisuuksista. Ennen ja jälkeen luennon ideakioskilla on myös tavattavissa palvelumuotoilun asiantuntija Katriina Lahtinen, jolta voit tiedustella lisää palveluiden tuottamisesta ja tuotteistamisesta sekä palvelumuotoilusta. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.jyu.fi/hum/tiedekunta/ajankohtaista/ruckenstein

Toukokuu 2012: toisen koulutusryhmän kolmas lähijakso 10.-12.5.2012

►Toisen YY-koulutusryhmän kolmas lähijakso alkoi koulutettavien järjestämällä verkostoitumistilaisuudella Protomossa, jonka jälkeen suunnattiin Majatalo Morvaan. Lähijakson yllätysvieraita olivat kolme ensimmäisen YY-ryhmän koulutettavaa, jotka tulivat tutustumaan toisen ryhmän jäseniin ja pohtimaan yhteisiä intressejä osuuskunnan suhteen. Lähijakso meni varsin idearikkaissa, innostuneissa ja käytännön toimeen tarttumisen tunnelmissa! Kesälläkään ei ole aikomus vain lepäillä, vaan tapaamisia, kotitehtäviä ja keskusteluja sovittiin kesän ajalle. Syksyllä selviää, miten hienot ajatukset ovat alkaneet konkretisoitua. 

Huhti-toukokuu 2012: hanke näkyy erilaisilla foorumeilla

►YY-hanke esittäytyi huhti-toukokuun aikana erilaisilla foorumeilla. 12.4.2012 projektipäällikkö esitteli hanketta lyhyesti historian ja etnologian laitoksen päivä lukion opettajille -tilaisuudessa, ja 24.-25.4.2012 koulutettavat Merja Juntunen ja Tiina Parkkonen kertoivat koulutuskokemuksistaan Taitajaksi 2012 -messuilla. Projektitutkija Tiina Koivulahti kertoi puolestaan humanistisen alan tohtoreiden työllistymisestä ja uramahdollisuuksista Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry:n tilaisuudessa 17.4.2012.

Hanke näkyy nyt myös Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun sivuilla urasuunnitteluun liittyvien opintojen tarjoajana.

Maalis-huhtikuu 2012: Osaamisesta teoiksi!

► Maaliskuussa alkaa "Osaamisesta teoiksi – yrittäjyystarinoita oman osaamisen hyödyntämisestä" -kurssi, jossa pohditaan oman osaamisen hyödyntämistä erityisesti yliopiston ulkopuolella. Teemoina kurssilla ovat mm. asiantuntijuuden hyödyntäminen, oman tieteenalan osaamisen yhdistäminen toisten tieteenalojen osaamiseen ja osaamisen markkinointi.

Kurssi alkaa avausseminaarilla 12.-13.3.2012. Kurssi tarjoaa myös mahdollisuuden kuulla yrittäjätarinoita. Eri alojen yrittäjät kertoavat siitä, miten ja miksi minusta tuli yrittäjä ja mitä yrittäjyys on käytännössä. Ihmistieteiden tohtorikoulutettavien kannalta erityisen kiinnostavia yrittäjyystarinoita ovat esimerkiksi Mikko Huhtiniemen ja Aki Soudunsaaren luento "PedaSport: Opiskelukaveruudesta akateemiseen yrittäjyyteen" (16.3.2012), Jari Hoffrénin tarina tohtoriyrittäjyydestä (16.4.2012) ja viestintätieteistä valmistuneen Minna Haapsaaren esitys teemalla "Moderni työnkuva: hattu vaihtuu" (23.4.2012).

Lue lisää kurssin ohjelmasta, yrittäjätarinaluennoista ja kurssin muusta sisällöstä pdf-tiedostosta. Kurssille ilmoittaudutaan Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=128258. Huom: kurssi on suunnattu sekä tohtorikoulutettaville että maisteriopintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille, mutta kurssilla molemmat kohderyhmät huomioidaan sekä luennoissa että tehtävänannoissa. Lisätietoja löytyy myös Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan jatko-opintokurssitarjontaa esittelevältä sivulta. Koulutustilaisuus järjestetään yhteistyössä Ihmiskeskeisten ratkaisujen ja palveluiden kaupallistaminen -hankkeen kanssa.

Huhtikuu 2012: Tilaisuuksia teemalla asiantuntijaosaamisen hyödyntäminen ja asiantuntijapalveluiden kehittäminen

► Yrittäjyystarinoita -kurssi tarjoaa kaksi ihmistieteistä valmistuneen luentoa. 16.4.2012 klo 10-12 (sali C4) valtio-opista väitellyt Jari Hoffrén kertoo oman yrittäjätarinansa. Hoffrén toimii yrittäjänä Astor & Amadeus Production & Consulting -yrityksessä, ja luennolla hän kertoo tohtoriyrittäjän polusta sekä asiantuntijaosaamisen myymisestä ja tuotteistamisesta. 23.4.2012 klo 14-16 (sali AgAud1) puolestaan oman yrittäjätarinansa esittää viestintäkonsulttina Brand United Oy:ssä työskentelevä Minna Haapsaari. Luennoille voi tulla kuuntelemaan ilman ennakkoilmoittautumista.

Maaliskuu 2012: toinen koulutusryhmä jatkaa koulutusta toisella lähijaksolla 15.-17.3.2012

►Toisen YY-koulutusryhmän matka jatkui maaliskuun puolessavälissä toisen lähijakson merkeissä. Toki ensimmäisen lähijakson jälkeen toiminta oli ollut aktiivista muun muassa solutapaamisten ja yritysvierailujen merkeissä, mutta koko ryhmän kesken tapaamisia ei tällä välillä ollut. Lähijakso järjestettiin jälleen Hiekkaharjun kartanolla. Toisen lähijakson teemana oli asiakasfilosofia ja markkinointi, ja ryhmä sai varsin haastavan mutta äärimmäisen mielenkiintoisen tehtävänannon toteutettavaksi ennen kolmatta lähijaksoa...

Helmikuu 2012: koulutusta oman osaamisen tunnistamisesta ja markkinoimisesta 9.-10.2.2012

►Hanke järjesti helmikuun 2012 alussa oman osaamisen tunnistamisen kurssin, jolla käsitellään kysymyksiä kuten Mitä minä osaan? Mitä tietoa ja taitoja minulla on? Mitä työllistymisen mahdollisuuksia minulla on? Miten voin markkinoida omaa osaamistani ja taitojani muille yhteistyökumppaneille ja mahdolliselle tulevalle työnantajalle? Mitä osaamista tarvitsen päästäkseen unelmieni työpaikkaan tai tutkijanuralle? Mitä kehittämisen paikkoja omassa osaamisessa on ja miten voi laajentaa omia tietotaitoja jatkossa? Tilaisuuden ohjelma pdf-tiedostona.

Koulutustilaisuus oli avoin kaikille Jyväskylän yliopiston humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, kasvatustieteellisen ja liikunta- ja terveystieteiden tiedekuntien tohtorikoulutettaville ja jo tohtoroituneille henkilöille. Koulutustilaisuus järjesttiin yhteistyössä humanistisen tiedekunnan kanssa. Kurssin torstai-iltapäivän osiosta tehtiin myös juttu Jyväskylän yliopiston Tiedonjyvä-verkkolehteen: Humanistien tärkeä tunnistaa oma osaamisensa.

Tammikuu 2012: toinen koulutusryhmä aloittaa ensimmäisellä lähijaksolla 19.-21.1.2012!

►Tammikuun lopulla 19.-21.1. hankkeen toinen koulutusryhmä aloitti miltei vuoden mittaisen koulutuksen lähijaksolla Hiekkaharjun kartanolla. Ensimmäisen lähijakson teemana oli orientaatio koulutukseen, ja samalla tutustuttiin tarkemmin ryhmän jäseniin. Lähijakson jälkeen pienryhmät tapaavat keskustelemaan esimerkiksi ryhmän erityisteemoista tai koulutuksen kotitehtävistä. Varsin päämäärätietoinen ja ryhdikäs aloitus!

Tammikuu 2012: projektitutkija Tiina aloittaa hankkeessa

►Heti tammikuun 2012 alkaessa hankkeessa aloitti työt projektitutkija Tiina Koivulahti. Tiinan työhön vuonna 2012 kuuluu sekä ihmistieteistä tohtoroituneiden työelämäyhteyksien kartoittaminen Yrittäjäksi Yliopistosta -hankkeessa että koulutuksen työelämäorientaation suunnittelu humanistisessa tiedekunnassa. Tiinasta ja hänen työstään lisätään tietoja myöhemmin Kouluttajat-sivulle.

Joulukuu 2011: projektipäällikkö tutustumismatkalla Kööpenhaminassa 5.-8.12.2011

►Hankkeen projektipäällikkö vieraili joulukuun 2011 alussa Kööpenhaminassa. Matkan aikana tutustumisen kohteena olivat Copenhagen Business School -korkeakoulun Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE), CSE Lab, The Teaching Corps -hanke sekä CIEL-projekti. YY-hankkeen toimintaa myös esiteltiin The Teaching Corps -hankkeen koulutuspäivässä. Kiintoisa matka avasi silmiä uusille tavoille edistää osaamisen hyödyntämistä uusilla tavoilla sekä syvensi pohdintoja yrittäjyyden asemasta yliopistossa. Hieno kokemus kaiken kaikkiaan!

Marraskuu 2011: toinen koulutusryhmä on valittu - aloitus orientaatioiltapäivässä 28.10.2011!

►Yrittäjäksi Yliopistosta -hankkeen toiseen koulutusryhmään haki runsas joukko ihmistieteiden tohtorikoulutettavia ja tohtoreita - hakemuksia tuli kaikenkaikkiaan 23 kappaletta! Koska kolmatta samanmuotoista koulutusjaksoa ei ole suunnitteilla juuri nyt, päätimme hyväksyä kaikki hakijat koulutukseen. Koulutus alkaa marraskuun lopussa orientaatioiltapäivässä, jolloin luodaan katse tulevaan koulutukseen ja siihen, millaisista yksilöistä ryhmä onkaan muodostunut.

Lokakuu 2011: koulutusta johtajuudesta 27.-28.10.2011

►Hanke järjestää 27.-28.10.2011 Jyväskylän yliopiston ihmistieteiden tohtorikoulutettaville ja jo tohtoroituneille suunnatun kaksipäiväisen koulutustilaisuuden johtajuudesta: HTKJ301 Näkökulmia johtamiseen: projektien, viestinnän ja ihmisten johtaminen. Torstai-iltapäivän ja perjantaiaamupäivän aikana käsitellään mm. projektin johtamista, projekteihin ja muihin vastaaviin tehtäviin liittyvää viestinnän hallintaa, henkilöstöjohtamista ja työhyvinvoinnin johtamista. Tilaisuuden ohjelma pdf-tiedostona.

Koulutustilaisuus on avoin kaikille Jyväskylän yliopiston humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, kasvatustieteellisen ja liikunta- ja terveystieteiden tiedekuntien tohtorikoulutettaville ja jo tohtoroituneille henkilöille. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=117844. Lisätietoja löytyy myös Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan jatko-opintokurssitarjontaa esittelevältä sivulta.

Syys-lokakuu 2011: Uuden koulutettavien ryhmän hakuaika 1.9-15.10.2011

►Oletko ikinä miettinyt, kuinka moni taho voisi olla kiinnostunut tiedoistasi, taidoistasi ja osaamisestasi – ja valmis maksamaan siitä? Kiinnostaako oman osaamisen soveltaminen ja hyödyntäminen myös yliopiston ulkopuolella? Tai ehkä päätyösi on yliopiston seinien sisällä, mutta haluaisit laajentaa ja monipuolistaa työkenttääsi? Nyt on tarjolla koulutusta oman osaamisen hyödyntämisen tueksi!

Näin tiedotettiin hausta hankkeen toiseen koulutusryhmään. Hakuaika oli 1.9.-15.10.2011. Toisen ryhmän koulutettavat valitaan hakuajan jälkeen (lokakuun lopussa) hakemusten perusteella, ja marraskuussa järjestetään hakijoille orientaatiopäivä. Koulutus alkaa varsinaisesti ensimmäisellä lähijaksolla tammi-helmikuussa 2012 ja päättyy viidenteen lähijaksoon tammi-helmikuussa 2013. Laskennallisesti noin 15-20 opintopisteen laajuinen koulutus suoritetaan siis vuoden aikana. Kaikkien lähijaksojen tarkemmat ajankohdat sovitaan yhdessä koulutettavien kanssa.

Koulutuksesta kerrottiin enemmän infotilaisuudessa ke 21.9.2011. Paikalla koulutuksesta kertoivat ensimmäisen ryhmän koulutettavat sekä hankkeen kouluttajat. Tilaisuudessa puhuivat myös mm. Mielensäpahoittaja-romaanista tuttu kirjailija Tuomas Kyrö ja etnologian tohtorikoulutettava/kirjallisuusagentti Pirjo Rautiainen, jotka kertoivat siitä, millaista on yrittäjän ja yrittäjämäisen toimintatavan arki. Lue lisää tilaisuuden ohjelmasta. Tilaisuus järjestettiin klo 12-14 Juomatehtaan salissa JT120. Tilaisuuden aikana ja jälkeen oli mahdollisuus kysellä lisää koulutuksesta ja hankkeesta.

Tarkemmat tiedot hausta löytyvät hakuilmoituksesta. Lisätietoja koulutuksesta ja hausta voi myös aina kysyä projektipäällikkö Heli Niskaselta tai vaikkapa hankkeen kouluttajilta, kuten Humap Oy:n Matti Hirvaselta (matti.hirvanen(at)humap.com).

Lokakuu 2011: ensimmäisen koulutusryhmän viimeinen lähijakso 6.-8.10.2011 Turussa

►YY-hankkeen ensimmäinen koulutusryhmä piti viimeisen lähijaksonsa lokakuun alussa Turussa. Tunnelma oli haikea mutta hyvä, tulevaisuudensuunnitelmista puhuttiin ja tapaamisia sovittiin, sillä koulutuksen aikana tutuiksi ja ystäviksikin tulleista ihmisistä ei haluttu päästää irti. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta oli valaistunut koulutuksen aikana uudella tavalla, ja monella kuulosti olevan kiinnostavia yrittäjämäisiä työkuvioita jo vireillä! Hankkeen yksi tärkeä tavoite on jo ensimmäisen ryhmän osalta saavutettu: ennakkoluuloja yrittäjämäistä työtapaa ja yrittäjyyttä kohtaan on murrettu.

Lokakuu 2011: projektipäällikkö seminaareissa Jyväskylässä ja Tampereella

►Projektipäällikkö osallistui Jyväskylässä 4.10.2011 Keski-Suomen Innovaatiomarkkinapaikka -hankkeen loppuseminaariin sekä Tampereella 6.10.2011 Motiivit ja ohjaus jatkotutkinto-opinnoissa -OHTY-alahankkeen loppuseminaariin. Molemmissa tapahtumissa käsiteltiin korkeakoulutettujen työelämä- ja työllistymiskysymyksiä sekä sivuttiin yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan teemoja. Vaikka tapahtumat keskittyivätkin toisten hankkeiden lopputuloksiin, oli molemmissa myös tilaisuus verkostoitua ja kertoa YY-hankkeen toiminnasta.

Syyskuu 2011: koulutusta talousosaamisesta 12.9.2011

►Talousosaaminen - kuulostaako tylsältä ja kuivalta? Ehkä, mutta työelämä odottaa tohtoreiden tietävän ja taitavan myös talousasiat. Hanke tarjoaa ihmistieteilijöille suunnatun, tiiviin yhden päivän koulutustilaisuuden talousosaamisen eri osa-alueista. Budjettiluonnoksista rahalähteisiin -tilaisuus järjestetään maanantaina 12.9.2011 ja paikkana on Seminaarinmäellä Historica-rakennus, sali H306. Tilaisuuden ohjelma pdf-tiedostona.

Koulutustilaisuus on avoin kaikille Jyväskylän yliopiston humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, kasvatustieteellisen ja liikunta- ja terveystieteiden tiedekuntien tohtorikoulutettaville ja jo tohtoroituneille henkilöille. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=121205. Lisätietoja löytyy myös Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan jatko-opintokurssitarjontaa esittelevältä sivulta.

Elokuu 2011: projektipäällikkö matkustaa ympäri Suomea

►Projektipäällikkö osallistui Helsingissä Elopäiville 18.-19.8.2011, Kuopiossa Peda-Forum-päiville 23.-24.8.2011 ja Mikkelissä ICA-konferenssiin New Opportunities for Co-operatives. ICA Global Research Conference 24.-27.8.2011. Peda-Forum-päivillä ohjelmassa oli esitys hankkeesta ja siitä kertyneistä kokemuksista noin 70 hengen kuulijajoukolle, muissa tapahtumissa tavoitteena oli kuulla ja keskustella koulutuksen kehittämisen erilaisista mahdollisuuksista sekä kertoa YY-koulutuksesta kansallisesti ja kansainvälisesti "samassa veneessä olijoille". Kiinnostavia tapahtumia kaikki!

Elokuu 2011: ensimmäisen koulutusryhmän neljäs lähijakso

►Ensimmäinen koulutusryhmä kokoontui neljännelle lähijaksolle 9.-10.8.2011 Ränssin Kievarille Kuikkaan. Jakson antina oman osaamisen tuotteistamista konkreettiseksi koulutuspalveluksi, oman osaamisen hinnoittelua ja oppimissopimuksen päivittämistä.

Toukokuu 2011: ensimmäisen koulutusryhmän kolmas lähijakso - "Asiakkuudet ja markkinointi"

►Ensimmäinen koulutusryhmä kokoontuu kolmannelle lähijaksolle 12.-14.5.2011 Jämsään, Majatalo Morvaan. Puidaan edellisellä lähijaksolla saatua kotitehtävää ja mietitään, mitä ollaan opittu - uusia näkökulmia ja ajattelemisen aihetta ollaan saatu ainakin johtamisesta, vastuusta, ryhmätyöstä, keskustelun tärkeydestä ja tehtävänjaosta. Kesäksi uusi oman osaamisen tuotteistamistehtävä, joka herättää heti innostusta!

Huhtikuu 2011: tiedossa hankkeen esittelyä Peda-Forum-päivillä

►Hyväksymisviesti on saapunut - projektipäällikkö lähtee 23.-24.8.2011 Kuopioon Opintoasiain- ja Peda-Forum-päiville esittelemään Yrittäjäksi Yliopistosta -hanketta. Opintoasiain- ja Peda-Forum-päivien ohjelmaan voi tutustua tapahtuman verkkosivuilla.

Maaliskuu 2011: koulutusta ryhmätyöskentelyn taidoista

►Hanke järjestää 17.–18.3.2011 Jyväskylän yliopiston ihmistieteiden tohtorikoulutettaville ja jo tohtoroituneille suunnatun kaksipäiväisen koulutustilaisuuden ”Ryhmässä työskentely – kokemuksesta työelämätaidoksi”.

Helmikuu 2011: ensimmäisen koulutusryhmän toinen lähijakso - "Osaamisen tunnistaminen ja johtaminen"

►Ensimmäinen koulutusryhmä kokoontuu toiselle lähijaksolle 3.-5.2.2011, paikkana Ränssin Kievari. Keskustellaan omista taidoista ja tehdään esite omasta osaamisesta. Lisäksi mietitään sitä, mitä yrittäjämäinen toiminta ja asenne tarkoittavat. Ensimmäisen lähijakson jälkeen solutapaamiset herättävät myös keskustelua ryhmän merkityksestä oman osaamisen avaajana.

Tammikuu 2011: hankkeen projektipäällikkö vaihtuu

►Yrittäjäksi Yliopistosta -ESR-hankkeen projektipäällikkö vaihtuu. FT Simo Mikkonen siirtyy työskentelemään 1.1.2011 alkaen tutkijatohtorina (Suomen Akatemian kolmivuotinen projekti), ja projektipäällikkönä aloittaa 1.1.2011 FL Heli Niskanen.

Joulukuu 2011: ensimmäisen koulutusryhmän ensimmäinen lähijakso - "Orientaatio/oppiminen"

►Ensimmäisen koulutusryhmän toiminta on alkanut joulukuussa 2010. Koulutus käynnistyi ensimmäisellä lähijaksolla 9.-11.12.2010 Konneveden tutkimusasemalla. Lähijakson ohjelmassa oli tutustumista, oman nykytilanteen pohtimista, oppimissopimuksen tekemistä ja ryhmän muihin jäseniin tutustumista. Koulutus jatkui lähijakson jälkeen solutapaamisilla ja muilla kotitehtävillä. Hankkeessa aloitti 12 tohtorikoulutettavaa tai jo tohtoroitunutta henkilöä. Lue lisää koulutettavista täältä.

Syksy 2010: ensimmäistä koulutusryhmää haetaan

►Ensimmäiseen koulutusryhmään haetaan koulutettavia humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, kasvatustieteellisen sekä liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan tohtorikoulutettavista ja jo tohtoroituneista henkilöistä. 

Kesä 2010: Keski-Suomen ELY-keskus myöntää rahoitusta hankkeelle

►Keski-Suomen ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) myöntää EU-tukea yrittäjyyskoulutuksen lisäämiseksi Jyväskylän yliopiston ihmistieteiden tohtorikoulutukseen. Katso lisää ELY-keskuksen tiedotteesta.