Yrittäjäksi Yliopistossa -hanke mediassa

 

Hanke on näyttäytynyt eri tavoin mediassa. Lue lisää näistä!

Lehdissä tai radiossa:

 • Lokakuussa 2012 hankkeen koulutuksesta kerrottiin Jyväskylän yliopiston Tiedonjyvä-lehdessä: "Humanistista bisnestä?" (Tiedonjyvä 4/2012, s. 22). Lue juttu Tiedonjyvästä.
 • Syyskuussa 2012 projektipäällikköä haastateltiin Keskisuomalaiseen humanistisen tiedekunnan Wolmar Schildt -instituutti 10 vuotta -juhlista kertovaan uutiseen. Lue Keskisuomalainen 7.9.2012 s. 8: Humaistitohtorit viedään käsistä töihin. Työelämä: Kaikista ei tule tutkijoita. Osaajia tarvitaan myös valtion, yhdistysten ja yritysten palvelukseen.
 • Helmikuussa 2012 JY:n Tiedonjyvä-verkkolehdessä kirjoitettiin YY-hankkeen ja humanistisen tiedekunnan yhdessä järjestämästä Oman osaaminen tunnistaminen -koulutuksesta. Lue juttu Tiedonjyvän verkkolehdestä.
 • 22.9. 2011 Keskisuomalainen uutisoi Yrittäjäksi Yliopistosta -hankkeesta ja sen järjestämästä infotilaisuudesta (sivu 11): Myyminen on vaikeinta. Ensi kertaa toteutettu koulutus innostaa tohtoreita yrittäjiksi ja vähentää korkeasti koulutettujen ennakkoluuloja.
 • 21.9.2011 Radio Jyväskylä uutisoi hankkeesta ja siinä järjestettävästä koulutuksesta 21.9.2011: Tohtori taipuu yrittäjäksi?!!
 • 15.2.2009 Keskisuomalaisessa hankkeen käynnistänyt projektipäällikkö Simo Mikkonen kirjoitti mielipidekirjoituksen otsikolla "Asennemuutos tarpeen yliopistoissa"

Julkaisuissa:

 • Yrittäjyyskasvatuksen Ehjä Polku -hankkeen tekemässä julkaisussa Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta (toim. Anu Tokila ja Sanna-Mari Hynninen, julkaisija Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Yrittäjyyskasvatuksen Ehjä Polku -hanke, 2011) on kerrottu Yrittäjäksi Yliopistosta -hankkeesta (s. 35-36). Julkaisu on luettavissa myös verkossa.

Kirjoitettuja kokemuksia eri näkökulmilta:

Koulutettavien kokemuksia hankkeesta ja siinä toteutettavasta koulutuksesta löytyy vaikkapa näistä:

Kouluttajista Janne Roiha on kirjoittanut lyhyesti hankkeesta

 

Hanke Jyväskylän yliopiston sivuilla:

 • Hanke ja hankkeessa järjestettävä koulutus on esillä Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun sivuilla sekä Yleisten valmiustaitojen opinnot - että Tutkijakoulusta työelämään -alasivuilla.
 • Syyskuussa 2011 hankkeen koulutusta esittelevästä infotilaisuudesta (21.9.2011) tiedotettiin Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla Ajankohtaista-tiedotteissa: Kyllä ei tohtori taivu tiimiyrittäjäksi - vai? Tilaisuudesta tiedotettiin myös Jyväskylän yliopiston UNO-henkilöstöportaalin etusivulla sekä humanistisen tiedekunnan etusivulla. Myös Jyväskylän yliopiston alumniuutisissa 7/2011 on tiedotettu koulutukseen hausta.
 • Hankkeeseen ja sitä edeltäviin yrittäjyysopintoihin humanistisessa tiedekunnassa viitataan Jyväskylän yliopiston Koulutusbarometrissä 2011 (Johdon katselmuksen tausta-aineisto 3, 21.2.2011), s.58:

”Myös tohtorintutkinnon suorittaneista valtaosa on sijoittunut palkansaajiksi, mutta Jyväskylän yliopistossa tohtoritutkinnon suorittaneista on muita tarkasteltuja yliopistoja suurempi osa sijoittunut yrittäjiksi. Kyse on kuitenkin yksittäisistä tutkinnon suorittajista ja erot voivat johtua sattumastakin. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, sillä neljästä JY:n yrittäjäksi sijoittuneesta tohtorista kolme on suorittanut tutkintonsa humanistisessa tiedekunnassa, jossa on kiinnitetty erityishuomio yrittäjyysopintoihin. Huomiota kiinnittää lisäksi se, että tohtorintutkinto ei näytä tämän tarkastelun perusteella välttämättä suojaavan työttömyydeltä paljoakaan paremmin kuin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen.”

 • Hankkeesta kerrotaan myös lyhyesti koordinoivan tahon eli Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan sivuilla.