Koulutettavat

 

Toinen koulutettavien ryhmä

Toinen koulutettavien ryhmä aloitti koulutustaipaleensa marraskuussa 2011 orientaatioiltapäivätapaamisella. Toiseen ryhmään haki 23 ihmistieteiden tohtorikoulutettavaa ja tohtoria. Hakemuksista välittyi aito kiinnostus oman osaamisen pohtimiseen ja hyödyntämiseen, joten kaikki hakijat myös valittiin koulutukseen - olisi ollut sääli jättää ketään rannalle!

Suureen hakijajoukkoon mahtuu moninaisuutta ja erilaisuutta. Ryhmään kuuluu useita yritystoimintaa jo kokeilleita tai omaavia henkilöitä, mutta joukossa on myös monia osaamisensa monipuolisuutta vielä hahmottavia koulutettavia. Ryhmässä on edustajia kaikista ihmistieteiden tiedekunnista.

Toinen koulutusryhmä aloitti varsinaisen koulutuksen ensimmäisellä lähijaksolla tammikuussa 2012, ja koulutus jatkui aina lokakuulle 2012 saakka.

Toisen ryhmän koulutettavien ajatuksia ja kokemuksia:

YY-koulutettava, sitaatti koulutuksen loppupalautteesta:

Kokonaisuudessaan koulutus on ylittänyt odotukseni. Vaikka en ole varma osuuskuntatoimintaan liittymisestä, olen pystynyt kehittämään omaa osaamistani sekä avaamaan omaa käsitystäni siitä mitä haluaisin tehdä ja missä todella olen erityinen.

YY-koulutettava, sitaatti koulutuksen loppupalautteesta:

Alussa odotin tietopuoleisempaa sisältöä yrityksen perustamisesta. Kurssin aikana kuitenkin ymmärsin, että sen tiedon saan muualtakin. Koulutus on ylittänyt odotukseni siinä, kuinka paljon siitä on ollut hyötyä muuhunkin kuin itse yrittämiseen elinkeinona. Olen saanut välineitä itseni ja vahvuuksieni tunnistamiseen ja hyödyntämiseen sekä työkaluja kaikkeen työhön ja tekemiseen. Olen myös konkretisoinut tavoitteitani ja muovannut uusia pitkän tähtäimen tavoitteita. Se on paljon se.

YY-koulutettava, sitaatti koulutuksen loppupalautteesta:

Kuvittelin, että kurssilla käsiteltäisiin enemmän yritystalouteen ja markkinointiin liittyviä asioita, mutta se keskittyikin itsetuntemuksen, oman osaamisen ja tiimiytymisen teemoihin ja loi tavallaan kestävämmän pohjan tiimiyrittäjyydelle.

Ensimmäinen koulutettavien ryhmä

Hankkeen ensimmäisessä koulutusryhmässä aloitti joulukuun 2010 alussa 12 Jyväskylän yliopiston ihmistieteiden alojen tohtorikoulutettavaa tai jo tohtoroitunutta henkilöä. Ryhmän koulutus jatkui lokakuulle 2011 - ensimmäisen ryhmän koulutuksen viimeinen lähijakso järjestettiin 6.-8.10.2011 Turussa.

Kaikkia valittuja koulutettavia yhdisti halu jäsentää omaa osaamistaan uudella tavalla, kiinnostus ja uteliaisuus yrittäjämäistä toimintaa kohtaan sekä vahva motivaatio osallistua koulutukseen. Heillä kaikilla oli selkeä halu laajentaa ja avata työmahdollisuuksia uusille kentille.

Ensimmäisen ryhmän koulutettavien joukkoon toivat rikkautta heidän erilaiset lähtökohtansa. Osa oli lähtenyt liikkeelle selkeyttämällä ajatusta omasta osaamisesta ja sen tuotteistamisesta, osa oli jo kokeillut yrittäjämäistä toimintaa aikaisemmin. Ryhmän sisäinen moninaisuus mahdollisti erilaiset näkökulmat ja lähestymistavat koulutuksen teemaan. Eri tieteenaloilta tulevat henkilöt pystyivät myös peilaamaan toistensa osaamista tuoreella tavalla.

Ensimmäisen ryhmän koulutettavien ajatuksia ja kokemuksia - linkkejä löytyy myös Hanke mediassa -sivulta:

Kirsi-Maria, etnologian tohtorikoulutettava:

Lähdin kurssille oppiakseni lisää oman osaamisen tunnistamisesta ja johtamisesta. Halusin oppia kertomaan, mitä oikeastaan osaan, sillä ajatus väitöskirjan valmistumisesta ja työllistymisestä tai työttömyydestä sen jälkeen lähinnä ahdisti ja masensi. Yrittäjäksi ryhtyminen ei edes tullut mieleeni; yrittäjäperheen lapsena olin monet kerran vannonut, etten ikinä ryhdy yrittäjäksi.

Vähitellen mieleni osittain muuttui. Itsekin yllätyin, kun kesällä huomasin pohtivani liiketoimintasuunnitelmaa ja listaavani yrittäjyyden hyviä puolia verrattuna muunlaiseen työhön. Minulle on myös entistä vahvemmin valjennut, että haaveet eivät ole vain niissä kieriskelyä varten, vaan niitä saa ja pitääkin toteuttaa. Jos kerran olen aina haaveillut pienestä kirjakahvilasta, niin miksi en avaisi sitä? Jos kerran haluan perustaa uuden kustantamon, niin ainakin nyt tiedän, miten voin valmistautua sen haaveen toteuttamiseen, ja olen saanut rohkeutta uskoa itseeni.

En vieläkään tiedä, tuleeko minusta ikinä yrittäjää. Olen kuitenkin iloinen siitä, että nyt näen väitöskirjan jälkeisessä elämässä enemmän valoa kuin ennen: enemmän mahdollisuuksia, haaveita ja työtä jolla on tarkoitus. Parin vuoden sisällä edessä oleva väitöskirjan jälkeinen aika ei enää ihan joka päivä näytä putoamiselta mustaan kuiluun, vaan välillä myös hypyltä ylöspäin, jossa vain taivas on rajana.

Eila, journalistiikan tohtorikoulutettava:

Ensimmäisellä lähijaksolla ihmettelin mikä tämä tämmöinen yliopiston koulutus on, kun pakotetaan olemaan joka kerta paikalla ja pitäisi sitoutua joihinkin ihmisiin joita en edes tunne. Yliopistossahan olen oppinut opiskelemaan ja työskentelemään itsenäisesti, ja jos luennolta olen poissa, joku voi antaa muistiinpanot luennon sisällöstä.

Tiimiyrittäjyyskoulutus oli kuitenkin erilainen. Ja nyt muutaman kokoontumiskerran jälkeen olen alkanut ymmärtää homman ideaa – tiimi on tärkeä, sitoutuminen yhdessä tekemiseen on tärkeää, tiimin yhteisen äänen kuunteleminen on tärkeää. Itsensä ja aikansa antaminen tiimille on tärkeää.

Yrittäjyydestä olen oppinut sen, että kannattaa mennä epämukavuusalueille. Keski-ikäisenä aivoissa on jo kiteytynyttä älykkyyttä, ja asiat on totuttu tekemään samalla tavalla, totuttu liikkumaan tutuilla vesillä. Mutta kun menen epämukavuusalueelle, teen asioita joita en ole tottunut tekemään, silloin tapahtuu valtavaa henkistä kasvua. Tästä koulutuksesta on valtavasti apua työelämässä.